Άμεση Δράση 24670 22100

Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς 24670 83216

Αστυνομικά Τμήματα
Καστοριάς        24670 21517
Άργους Ορεστικού        24670 42211
Νεστορίου        24670 31218

Αστυνομικό Τμήμα Ασφάλειας 24670 21522

Αστυνομικά Τμήματα Τροχαίας
Καστοριάς              24670 21523
Άργους Ορεστικού   24670 42211
Νεστορίου              24670 31218

Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης
Επταχωρίου            24670 81857
Κορεστίων              24670 83403
Μεσοποταμιάς         24670 61743
Νεστορίου              24670 31059

Δασαρχείο 1591  και  24670 26666

Δημοτική Αστυνομία 24670 22316

Πυροσβεστική 199
Καστοριάς    24670 22199  και  24670 82464
Άργους Ορεστικού        24670 44199
Επταχωρίου        24670 83599
Νεστορίου          24670 31199